Glödlampan

Funktionsrätt Sörmlands Tidskrift

Nytt nummer av Glödlampan kommer i februari.


Skicka in material till tidningen

Medlemsföreningarna uppmanas att inkomma med material till tidningen.

Maila till kansli@funktionsrattsormland.se                                                                       

En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland