En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland