Gå till innehåll

Anställda och funktionärer


Anställda

Kansli och reception
Ros-Mari Henriksson
016-13 87 90
kansli@funktionsrattsormland.se

Projektledare Tillgänglig Natur
Gunilla Backlund
070-517 85 99
resurs@funktionsrattsormland.se


Styrelse och funktionärer

Ordförande
Sven-Erik Fritz
073-332 14 75
ordforande@funktionsrattsormland.se

Vice Ordförande
Ann-Christine Johansson
070-863 34 10
ledamot1@funktionsrattsormland.se

Ekonomiansvarig
Arne Algothsson
070-583 57 24
ekonomi@funktionsrattsormland.se

Sekreterare och personalansvarig
Gunilla Backlund
070-517 85 99
sekreterare@funktionsrattsormland.se

Vice sekreterare
Bo Eriksson
070-499 17 65
vice.sekreterare@funktionsrattsormland.se

Ledamot
Lovisa Hasselquist
 070-758 37 36
brittinger.hasselquist@gmail.com

Ledamot
Peter Lundberg
tapeter64@gmail.com

Adjungerad ledamot
Ingrid Karlsson
070-575 78 27
ledamot3@funktionsrattsormland.se

Adjungerad kassör
Gunnar Molin
070-625 20 44
gunnar708@gmail.com

Revisorer
Hans Hedengren
076-797 40 68
hasse.hedengren@hotmail.com

Alf Svensson
070-611 86 26
alfsve@telia.com

Revisorersättare
Ingela Åkerstedt
016-51 07 16
ingela.akerstedt@bredband.net

Vakant

Valberedare
Ingen valberedning kunde väljas på årsmötet, styrelsen fick i uppdrag att lösa frågan