Aktuellt


Glödlampan december 2020

Glödlampan december 2020
Glödlampan december 2020 – endast text

Nyhetsbrev december Tillgänglig Natur

Nyhetsbrev december 2020
Nyhetsbrev december 2020 – endast text


Länsstyrelserna har nu tagit fram två kortfilmer som handlar om testning för covid-19.
Den ena filmen tar upp skillnaden mellan ett PCR-test och ett antikroppstest. Den andra filmen handlar om PCR-test och tar upp att man ska testa sig vid symtom på covid-19.
Filmerna är framtagna på svenska, arabiska, engelska och somaliska. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen. 

Filmerna finns bland annat på:

Folkhälsomyndigheten.se

Informationsverige.se


En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland