Gå till innehåll

Om oss


Funktionsrätt Sörmland

Begreppet Funktionsrätt innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare.

Funktionsrätt Sörmland är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för funktionshindersföreningarna  i Sörmlands län.

Människor med funktionsnedsättningar har olika behov, men också mycket gemensamt, t ex rätten till likvärdig sjukvård, utbildning och arbete. Det kan också handla om demokrati, tillgänglighet, bemötande eller att slippa utsättas för diskriminering.

En av Funktionsrätt Sörmlands viktigaste uppgifter är att påverka politiker och myndigheter att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor. För att kunna påverka krävs kunskap, engagemang och samordning.

Idag har Funktionsrätt Sörmland 30 medlemsföreningar i Sörmland. Årsmötet och Ombudsmöten är de högsta beslutande organen i Funktionsrätt Sörmland. Det finns också lokala samarbetsorgan på flera orter.

Region Sörmland är Funktionsrätt Sörmlands största samarbetspartner. Region Sörmlands råd för funktionshinderfrågor - RRFF - har representanter från de olika föreningarna i Funktionsrätt Sörmland och från landstinget. Rådet arbetar för att förbättra för människor med funktionsnedsättning.

Genom att samverka med andra finns det större möjligheter att göra sin röst hörd och få genomslag för sina behov och idéer, därför arbetar vi för en samlad handikapprörelse i Sörmland.