Gå till innehåll

Regionens råd för funktionshindersfrågor

Regionens råd för funktionshindersfrågor - RRFF

Regionens råd för funktionshindersfrågor är avsett att vara ett organ för samråd mellan Region Sörmland och funktionshindersorganisationerna i Sörmland. Rådet ska genom informationsutbyte, kunskaps- och erfarenhetsförmedling och kontaktknytande åtgärder verka för att möjligheter till delaktighet, inflytande och självbestämmande ökas för personer med funktionsnedsättning.

Läs reglemente för rådet (öppnas i nytt fönster)

Politisk sammansättning

Länk till protokoll mm (Regionens webbplats, öppnas i nytt fönster)