Gå till innehåll

Rådsverksamhet

Sedan 1960/70-talet har det funnits samrådsorgan mellan kommuner, landsting och olika statliga myndigheter. I dessa samrådsorgan är funktionshindersrörelsen representerade. I Sörmland finns Regionens råd för funktionshindersfrågor, RRFF och i samtliga länets kommuner finns samrådsorgan.

År 2022 presenterade SKR, Sveriges Kommuner och Regioner en studie över vilka det är som deltar i råden, hur de ser på sin roll och hur de upplever att råden fungerar.

Studien kan läsas här