Tillgänglig natur – ökad livskvalitet


Projekt Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet

Projektet ”Tillgänglig natur – Ökad Livskvalitet – Strängnäs” genomför vi i samarbete med Funktionsrätt Strängnäs och Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Projektet är finansierat genom Leader Södermanland.
Sparbanksstiftelsen Rekarne har också bidragit ekonomiskt.

Kalkbro
Se vår film om Kalkbro här.
Sörmland har ett nytt besöksmål som är tillgängligt för alla!
Vi har anlagt en ny stig med mindre lutning, jämnat till befintliga stigar samt byggt handikapptoalett.
Vi arrangerar kulturevenemang såsom körsång, föredrag, guidade visningar med mera i Kalkbro naturreservat. Just nu har vi på grund av det nya Coronaviruset inte möjlighet att genomföra några aktiviteter. Men gör gärna en utflykt på egen hand!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är kalkbro2-225x300-1.jpg

Bakgrunden till projekt Tillgänglig natur – Ökad Livskvalitet

Människor blir friskare och gladare av fysisk aktivitet och vistelse i naturen. Många vill komma ut mer än vad de gör idag. Genom projekt Tillgänglig natur – Ökad livskvalitet skapar Funktionsrätt Sörmland möjlighet till ökad livskvalitet genom aktivitet och naturupplevelser. Projektet verkar för:
– Ökad tillgång till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
– Ökad tillgång till friluftsområden, tillgängliga för alla.
– Väcka lusten till att vistas utomhus.
– Visa VAD man kan och ATT man kan.
– Social samvaro och samtal mellan människor.
– Kunskap och folkbildning.
Projektet är ett led i Funktionsrätt Sörmlands målsättning att skapa bättre livskvalitet för alla som har en funktionsnedsättning.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är kalkbro2.png

Visst vill du vara med!
Information om kommande aktiviteter lägger vi upp på hemsidan och på Facebook-sidan Funktionsrätt Sörmland.

Kontakta gärna projektledaren Sofia Palmer, resurs@funktionsrattsormland.se, 016-138785

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 3-loggor-tillsammans-768x228-1.jpg

En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland