Funktionsrätt Sörmland

Anmälda/avanmälda till Brukarråd för hjälpmedel

Om du vill ändra i din anmälan, kontakta Funktionsrätt Sörmland
Gunilla Backlund 070-517 85 99
resurs@funktionsrattsormland.se

FRS Antal anmälda/avanmälda: 0. FRS Antal som kommer: 0. FRS Antal som avanmält sig: 0.
Antal som deltar fysiskt FRS 0.
Antal som deltar via Zoom: FRS 0.
Förnamn Efternamn Förening Kommer Funktion Fysiskt/digitalt