Funktionsrätt Sörmland

Anmälda/avanmälda till Årsmöte onsdag 24 april 2024

Om du vill ändra i din anmälan, kontakta Funktionsrätt Sörmland
Gunilla Backlund 070-517 85 99
resurs@funktionsrattsormland.se


FRS Antal anmälda/avanmälda: 0
FRS Antal som ej visar namn: 0
FRS Antal som kommer: 0 varav deltar fysiskt FRS 0, deltar digitalt FRS 0
namn_foreninglÄ‚¶st dokument Antal som avanmält sig: 0
Förnamn Efternamn Förening Kommer Deltar Funktion