Anmälan/avanmälan till Förmöte RRFF

Tid: onsdag 15 mars 2023
Plats: Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping på plats eller digitalt via zoom
Mötet börjar: Anslutning 17.45, fika på plats 17.30
Anmälan senast: måndag 13 mars

OBS Om den förening du tillhör inte finns med i rullgardinsmenyn "A välj förening" välj Övrig förening som finns längst ner i rullgardinsmenyn.


Kommer till mötet


Deltar fysiskt eller digitalt via Zoom


Digitalt via Zoom

Jag kommer som
Förening FRS
Förnamn
Efternamn
Telefon
E-post
Särskilda upplysningar, exempel; glutenalergiker, har plats i min bil, önskar kontakt för transport till mötet etc.
På hemsida visas vilka som anmält sig till mötet med kolumnerna namn, förening, kommer och deltar. Du måste själv välja om dit namn får visa eller ej.Godkänn användarvillkoren, klicka i rutan Läs användarvillkor