Luften är fri

Vi har den glada nyheten att meddela att Funktionsrätt Sörmland blivit tilldelade medel för att delta i projektet ”Luften är fri”!
Det innebär att vi i samarbete med föreningar och samarbetsorgan kan anordna aktiviteter utomhus runt omkring i Sörmland.
Håll utkik här och på vår Facebook-sida
Information om det nationella projektet finns här:
https://www.luftenarfri.nu

 

 

En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland