Aktuellt

RRFF (Regionens Råd För Funktionshinderfrågor) förmöte den 29 September 2020

Via videokonferensanläggningen i ESKILSTUNA, KATRINEHOLM och NYKÖPING.
Vi bjuder på fika ifrån 17.30. Mötet börjar kl 18.00

Anmäl dig här
Se inbjudan här
Se vilka som anmält sig


Funktionsrätt Sörmland inbjuder barn och ungdomar mellan 6-20 år till: Eskilstuna Motorstadion

Datum: Lördag 10 oktober kl 11.30 med samling, lunch och fika innan avslutning 15.30.

Anmäl dig här
Se inbjudan


Projektet Tillgänglig natur – Ökad livskvalitet

Aktiviteter under hösten 2020.

Läs mer

En samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar på länsnivå i Södermanland